สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ \"ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ\"

  รวมพลังแห่่งความภักดีและรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบาทและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ 89

  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สพม.26

  ประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสาคามเป็นเจ้าภาพ โดยมี รองภูษิต สมจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม วัน

  14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 8 พฤศจิกายน 2559)

  ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ สพม 26 นำโดย ท่าน ผอ ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ ธนุ วงษ์จินดา และบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโบว์สีดำไว้ทุกข์ ไปแจกจ่ายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็ก มหาสารคาม เพื่อถวา

  \" มุทิตาจิต 59 \" ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพม.เขต 26 มหาสารคาม)

  กำหนดการ เปิดตลาดวิชาการ สพม.26

  โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ?เด็กดีมีที่เรียน?

  พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อปฎิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนในการทดลองใช้(ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

  การอบรมค่ายทักษะชีวิต \"รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด\"

  ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนี่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 (29 กรกฎาคม 2559)

  ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

  การขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด สพม.26

  โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอน

  ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน \"โรงเรียสามัคคีวิทยาคม\" และ \"วัดวิมุตติยาลัย-ไร่เชิญตะวัน\"

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(Data Management Center 2016)

  19 พฤษภาคม 2559 พิธีลงนาม Mou คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง สพม.26 และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.ฃนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 มอบนโยบายการบริหารงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  11 เมษายน 2559 สงกรานต์ 2559 สพม.26

  ข้าราชการในสังกัด สพม.26 ร่วมพิธีรำลำมหาจักรีบรมราชวงศ์

  25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เที่ยมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ICT และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ สพม.26 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26

  25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เทียมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเเละเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม

  สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สพม.26 (มหาสารคาม) ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาวิชานุกูล

  วันนี้ (11 มีนาคม 2559) นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม.26 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทืี่ 1 พ.ศ. 2559

  วันที 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทืี่

  วันที่ 5 มีนาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวงสมโภชน์ศาลหลักเมืองพยัคฆภูมิพิสัย (นาข่าเมืองพยัคฆ์) ประจำปี 2559 ในการนี้ สพม.26 นำโดย ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม

  สพม.26 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดปีการศึกษา 2558 ปีงบประมาณ 2559 (เชิงบูรณาการ)

  วันที่ 1 มีนาคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open-House) 2016 พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่่มเวลารู้ ณ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open-House) พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียน ณ โรงเรียนประชาพัฒนา

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวาปีปทุม

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

  วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2559) นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

  วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2559) ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนแกดำวิทยาคาร โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และเ

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนผดุงนารี โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ออกติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.26 โดย ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามระเบียบราชการ

  สพม.26 รับมอบจักรยานพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.26 ที่ชนะการประกวดโครงการยุวชนประภันภัย ประจำปี 2558

  สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

  สพม.26 จัดประกวดวงดนตรีสตริง และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผุ้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมชม ให้กำลังใจและติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

  สพม.26 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมงาน \"คืนราตรีสร้อยดอกหมาก\"

  สพม.26 รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 จัดประชุมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด สพม.26 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัน สพม.26 คือโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมและโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

  สพม.26 ร่วมกับทีม TO BE NUMBER จังหวัดมหาสารคาม

  วันที่ 31 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา เป็นประธานในพิธีเปิดรั้วโรงเรียน Open House ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

  วันที่ 30 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชะอำ ปาติเส นายกองค์การส่วนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  วันที่ 27 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อหารือข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

  วันที่ 27 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอกเสาโท โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55ก จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2559

  กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม ทั้ง 4 เขตการศึกษามี 1.สพม.เขต26 เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้ 2.สพป.มค.เขต1 3.สพป.มค.เขต2 4.สพป.มค.เขต3 วันที่ 29 ธ.ค.2558 ณ สนามกีฬา รร.มหาวิชานุกูล มหาสารคาม

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน \"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\" ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

  ขอน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.26 ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

  วันนี้ (11 ธ.ค. 58) เป็นวันจริงของกิจกรรม \"Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ\"

  งานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 เป็นประธานเปิดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดที่ได้รับพระราช

  การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่2 พ.ศ.2558

  พิธีมอบบ้านให้นักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง\"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ\"และการมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมการจัดทำข้อตกลง(MOU)

  โครงการคืนสู่ท้องนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี \\\"ลงแขกเกี่ยวข้าว\\\"

  คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย \" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ \"เชิงประจักษ์ครั้งที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  งานทำบุญเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรใน สพม. 26 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1

  นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ ร. 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

  สพม. 26 จัดประชุมรับฟังนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมี นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

  ประเมินติดตามกลยุทธ์ที่ 5 \" วินัยเข้มแข็ง วิชาการเข้มข้น บนความพอเพียง\"

  งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ณ บริเวณสวนหนองข่า อำเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ?bike for MOM?

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมหาวิชานุกูล

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ?DLIT? ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขต ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา จาก สพฐ.

  นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 รายงานการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยต่อประธานในพิธีท่าน สุรชัย บุตรสาระ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นัดแรก ณ ห้องประชุมอาคาร 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ?จังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2558 จังหวัด

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมรับการประเมินและคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 รายงานโครงการอบรมเนตรนารี ยุวการชาด และบูรณาการค่ายทักษะชีวิตฯต้านภัยยาเสพติด ต่อประธานในพิธี(นายไกรสร กองฉลาด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร

  นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยม สพม. 26 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

  นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง/ประจำหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)