สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

จำนวนบุคลากรในสังกัด สพม. เขต 26

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ลำดับ 
สถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว
ช่วยราชการ
รวมทั้งสิ้น
1
44012001 สารคามพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
171
2
44012002 ผดุงนารี
0
0
0
0
0
0
152
3
44012003 มหาวิชานุกูล
0
0
0
0
0
0
43
4
44012005 มหาชัยพิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
34
5
44012007 แกดำวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
22
6
44012008 มิตรภาพ
0
0
0
0
0
0
33
7
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
128
8
44012010 เขวาไร่ศึกษา
0
0
0
0
0
0
64
9
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
18
10
44012012 โพนงามพิทยานุกูล
0
0
0
0
0
0
10
11
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์
0
0
0
0
0
0
13
12
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
16
13
44012021 กันทรวิชัย
0
0
0
0
0
0
72
14
44012022 เชียงยืนพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
83
15
44012023 กู่ทองพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
16
16
44012025 กุดรังประชาสรรค์
0
0
0
0
0
0
16
17
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
0
0
0
0
0
0
31
18
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
27
19
44022001 บรบือ
0
0
0
0
0
0
109
20
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
22
21
44022003 โนนแดงวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
29
22
44022005 ยางวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
20
23
44022006 โนนราษีวิทยา
0
0
0
0
0
0
17
24
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
13
25
44022008 บรบือวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
108
26
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์
0
0
0
0
0
0
83
27
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
20
28
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
112
29
44022015 วาปีปทุม
0
0
0
0
0
0
123
30
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
28
31
44022020 ประชาพัฒนา
0
0
0
0
0
0
25
32
44022023 นาดูนประชาสรรพ์
0
0
0
0
0
0
45
33
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
31
34
44022026 นาภูพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
18
35
44022027 มัธยมยางสีสุราช
0
0
0
0
0
0
25

กลับหน้าหลัก...

 
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)