สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • แผนที่พิกัดที่ตั้งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ICON
  แทนขนาดโรงเรียน
  จำนวน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  1
  เล็ก
  17
  กลาง
  9
  ใหญ่
  3
  ใหญ่พิเศษ
  6
  รวมทั้งสิ้น
  35

  รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด

  รายชื่อรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  สถานศึกษา
  ที่อยู่
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  สารคามพิทยาคม
  เลขที่ 462 หมู่ที่ 0 บ้าน ตำบลตลาด
  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000
  โทรศัพท์ 43711585
  โทรสาร 43722400
  2

  ผดุงนารี
  เลขที่ 143 หมู่ที่ 0 บ้าน ตำบลตลาด
  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000
  โทรศัพท์ 43711075
  โทรสาร 43711269
  3

  มหาวิชานุกูล
  เลขที่ 95 หมู่ที่ 12 บ้าน ตำบลแวงน่าง
  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000
  โทรศัพท์ 43777981
  โทรสาร 43777981
  4

  มหาชัยพิทยาคาร
  เลขที่ - หมู่ที่ - บ้าน ตำบลท่าสองคอน
  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000
  โทรศัพท์ 43758125
  โทรสาร 43758125
  5

  แกดำวิทยาคาร
  เลขที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไข่ผำ ตำบลแกดำ
  อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44190
  โทรศัพท์ 43706988
  โทรสาร
  6

  มิตรภาพ
  เลขที่ 32 หมู่ที่ 3 บ้าน ตำบลมิตรภาพ
  อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44190
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  7

  โกสุมวิทยาสรรค์
  เลขที่ 307 หมู่ที่ 13 บ้าน ตำบลหัวขวาง
  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44140
  โทรศัพท์ 43761654
  โทรสาร 43761448
  8

  เขวาไร่ศึกษา
  เลขที่ 96 หมู่ที่ 12 บ้าน ตำบลเขวาไร่
  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44140
  โทรศัพท์ 43756074
  โทรสาร 43756075
  9

  เขื่อนพิทยาสรรค์
  เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 บ้าน ตำบลยางท่าแจ้ง
  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44140
  โทรศัพท์ 43764054
  โทรสาร 43764024
  10

  โพนงามพิทยานุกูล
  เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้าน ตำบลโพนงาม
  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44140
  โทรศัพท์ 43996058
  โทรสาร 43996058
  11

  วังยาวศึกษาวิทย์
  เลขที่ 121 หมู่ที่ 5 บ้าน ตำบลวังยาว
  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44140
  โทรศัพท์ 43997061
  โทรสาร
  12

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
  เลขที่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนเสียว ตำบลเขวาใหญ่
  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44150
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  13

  กันทรวิชัย
  เลขที่ 317 หมู่ที่ 4 บ้าน ตำบลโคกพระ
  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44150
  โทรศัพท์ 43789036
  โทรสาร
  14

  เชียงยืนพิทยาคม
  เลขที่ 109 หมู่ที่ 13 บ้าน ตำบลเชียงยืน
  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44160
  โทรศัพท์ 43781463
  โทรสาร 43781326
  15

  กู่ทองพิทยาคม
  เลขที่ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่บัวบาน ตำบลกู่ทอง
  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44160
  โทรศัพท์ 43731164
  โทรสาร 43731164
  16

  กุดรังประชาสรรค์
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 7 บ้าน ตำบลกุดรัง
  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43728186
  โทรสาร 43728187
  17

  นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
  เลขที่ 84 หมู่ที่ 13 บ้าน ตำบลนาโพธิ์
  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43731046
  โทรสาร
  18

  ชื่นชมพิทยาคาร
  เลขที่ 73 หมู่ที่ 10 บ้าน ตำบลชื่นชม
  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44160
  โทรศัพท์ 43751173
  โทรสาร 43751173
  19

  บรบือ
  เลขที่ 764 หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลบรบือ
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43771049
  โทรสาร 43771050
  20

  เหล่ายาววิทยาคาร
  เลขที่ 17 หมู่ที่ 13 บ้าน ตำบลกำพี้
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43990058
  โทรสาร
  21

  โนนแดงวิทยาคม
  เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลโนนแดง
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43731103
  โทรสาร
  22

  ยางวิทยาคม
  เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 บ้าน ตำบลยาง
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43731159
  โทรสาร 43731159
  23

  โนนราษีวิทยา
  เลขที่ - หมู่ที่ - บ้าน ตำบลโนนราษี
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43731162
  โทรสาร
  24

  หนองม่วงวิทยาคาร
  เลขที่ 91 หมู่ที่ 10 บ้าน ตำบลหนองม่วง
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43731143
  โทรสาร
  25

  บรบือวิทยาคาร
  เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 บ้าน ตำบลหนองสิม
  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44130
  โทรศัพท์ 43771026
  โทรสาร 43771027
  26

  นาเชือกพิทยาสรรค์
  เลขที่ 10 หมู่ที่ 12 บ้าน ตำบลนาเชือก
  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44170
  โทรศัพท์ 43779225
  โทรสาร 43779225
  27

  ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  เลขที่ 112 หมู่ที่ 3 บ้าน ตำบลปอพาน
  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44170
  โทรศัพท์ 43989066
  โทรสาร 43989066
  28

  พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  เลขที่ 330 หมู่ที่ 16 บ้าน ตำบลปะหลาน
  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44110
  โทรศัพท์ 43791427
  โทรสาร 43790360
  29

  วาปีปทุม
  เลขที่ 303 หมู่ที่ 25 บ้าน ตำบลหนองแสง
  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44102
  โทรศัพท์ 43799373
  โทรสาร 43799372
  30

  ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  เลขที่ 41 หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลดงใหญ่
  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44102
  โทรศัพท์ 43731147
  โทรสาร 43731148
  31

  ประชาพัฒนา
  เลขที่ 73 หมู่ที่ 4 บ้าน ตำบลประชาพัฒนา
  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44120
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  32

  นาดูนประชาสรรพ์
  เลขที่ 214 หมู่ที่ 9 บ้าน ตำบลนาดูน
  อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44180
  โทรศัพท์ 43797074
  โทรสาร 43797090
  33

  ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
  เลขที่ 30 หมู่ที่ 5 บ้าน ตำบลดงบัง
  อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44180
  โทรศัพท์ 43993065
  โทรสาร 43993079
  34

  นาภูพิทยาคม
  เลขที่ 15 หมู่ที่ 15 บ้าน ตำบลนาภู
  อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44210
  โทรศัพท์ 43992649
  โทรสาร
  35

  มัธยมยางสีสุราช
  เลขที่ 72 หมู่ที่ 5 บ้าน ตำบลบ้านกู่
  อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44210
  โทรศัพท์ 903577596
  โทรสาร 43706184

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)